Så fungerar det

För dig som är managementkonsult

Fyll i dina kontaktuppgifter, erfarenheter, kompetenser och personliga egenskaper och övriga frågor, så att de kan matchas med uppdragsgivares behov av stöd. Vi matchar med uppdragsgivarens behov och kontaktar vi dig så fort vi kan.

Du eller teamet tar kontakt via mail, telefon eller digitalt med uppdragsgivaren så att du/ni kan lyssna på en litet djupare problembeskrivning, under ca 30 minuter. I denna kontakt beskriver uppdragsgivaren kort situationen. Du/ni kan eventuellt behöva begära kompletterande skriftlig information för att kunna förbereda dig/er för nästa kontakttillfälle och för att leverera så god hjälp som möjligt. Därefter skapar ni ett konto för uppdragsgivaren och instruerar hur man fyller i den relevanta informationen som beskriver uppdragsgivarens behov.

Inför nästa tillfälle analyserar ni problemet under ca 30 minuter och kontaktar sedan uppdragsgivaren och diskuterar, ger råd etc under 1 timme.

Skapa konto